Metode fizioterapije

Med metode fizioterapije sodijo:

  1. aktivno in pasivno razgibavanje
  2. masaža
  3. toplotno zdravljenje
  4. hidroterapija ali zdravljenje v vodi

                

hidroterapija                                                                            toplotno zdravljenje

                         

masaža                                                                                      aktivno in pasivno razgibavanje