Področja fizioterapije in delovna področja

Poznamo veliko področji fizioterapije. V splošnem jih uvrščamo v 6 večjih skupin oz. področij.

  1. kardiopulmonalna fizioterapija
  2. geriatrična fizioterapija
  3. nevrološka fizioterapija
  4. ortopedska fizioterapija
  5. pediatrična fizioterapija
  6. dermatološka fizioterapija

Fizioterapevt dela v zdravstvenih in vzgojno- izobraževalnih zavodih, v zasebni dejavnosti, v športnih društvih, klubih ter reprezentancah, na inštitutih, kot je Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Inštitut za anesteziologijo ali Onkološki inštitut, v zdraviliščih, posebnih vrtcih in šolah, v industriji, na visoki šoli za zdravstvo in drugod.