Razmere za delo in nevarnosti

Fizioterapevt dela v pretežno zaprtem prostoru in mnogokrat pri zvišani temperaturi, vlagi, ob umetni razsvetljavi in ventilaciji. Med nekaterimi opravili je izpostavljen zdravju škodljivim vplivom – sevanjem, alergenim dražljajem in infekcijam. Fizioterapevt dela sam, v paru ali v skupini, v eni ali v dveh izmenah. Dela stoje ali sede, največkrat v prisiljeni drži ob dvigovanju in razgibavanju bolnika.

Fizioterapevt pozna predpise o varstvu pri delu in ravna v skladu z njimi. Nosi zaščitno delovno obleko – uniformo, ortopedsko obutev, zaščitna očala in rokavice. Seznani se z uporabo in delovanjem električnih aparatur, kot so laser, magnet in obsevalnik, ki jih uporablja pri delu.