Delo

Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva z vzgojnimi in fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi. Delo fizioterapevta je tudi vzgojno in motivacijsko, bolnika pridobi za aktivno sodelovanje pri zdravljenju. Delo je fizično in psihično naporno. Fizioterapevt sodeluje pri usklajevanju dela z drugimi enotami. Preverja varnost bolnikov in sodelavcev, dela v strokovnih organizacijah, pomaga pri oblikovanju zdravstvene politike in načrtovanju zdravstvenega varstva, pri določanju ciljev zdravljenja v zdravstveni ekipi. Izvaja fizioterapevtski program kinezioterapije, elektroterapije, vodne in ročne terapija in termoterapije in ugotavlja ter ocenjuje učinke terapije. Vse ugotovitve ustrezno strokovno dokumentira. Skrbi za redno izobraževanje in pozorno spremlja strokovno literaturo. Sodeluje pri raziskavah o uspešnosti fizioterapevtskih metod in tehnik ter skrbi za nakup materialov in opreme.